skip to Main Content
031-376 01 50 info@usec.se

VD:n har ordet

Det har gått ett år sedan vi flyttade till våra lokaler. Under 2018 har vi haft en stor expansionsfas med både upp- och nergångar som jag anser att vi har klarat av på ett bra sätt. Vi har lanserat vår brandskyddsfirma Gothia Brandskydd för att förutom nyckelbrickor och ID-assistans även kunna erbjuda brandskyddslösningar till våra kunder. Vi har gått från 5 till ett 20-tal anställda och håller just nu på att landa efter vår tillväxt.

Jag tycker om att prova nya idéer som anställda kommer med, vi har ett ganska högt tak när det gäller att hitta nya lösningar på befintliga problem.

Utvecklingen inom vardagssäkerhet går fort och då är det viktigt att hända med. Antalet vardagsbrott fortsätter att öka och då måste vi vara snabba på att komma med nya lösningar. Just nu har vi satsat extra hårt på brandskydd då många i Sverige saknar det som behövs för att klara en brand. Många nöjer sig med en brandvarnare som man inte ens kollar utan bara antar att det fungerar. Där finns utrymme för oss att förbättra med relevant information och bra, kvalitativa produkter.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi har gått från en ny spelare på marknaden till att bli allt mer etablerade som aktörer inom vardagssäkerhet, och detta är och har alltid varit vårt mål. Detta räkneskapsår kommer vår omsättning att uppgå till c:a 10 miljoner kronor vilket är väldigt bra för ett företag som har varit igång i mindre än två år.

Margareta Björkman, VD

margareta@usec.se

Back To Top