skip to Main Content
031-376 01 50 info@usec.se

ID-assistans

Identitetskapningarna ökar i Sverige. I snitt omsätter bedrägerierna över 6 miljarder kronor per år. Utvecklingen ser också dyster ut – varje år ökar ID-kapningarna med ibland dubbelsiffriga procentenheter.

Hur du blir utsatt

Det vanligaste tillvägagångssättet är att en bedragare använder sig av ditt personnummer. Det kan bedragaren lätt hitta på olika sidor på internet eller få ut via Skatteverket då det är en offentlig handling i Sverige. Sedan används det för att beställa varor och teckna abonnemang i ditt namn där bedragaren kommer över produkterna medan du får hem fakturorna.

Vad kan jag göra?

Det finns en del saker du kan göra för att förebygga en ID-kapning. Här följer några exempel:

  • Lämna aldrig ut ditt personnummer till okända instanser.
  • Ha lås på din brevlåda så inte någon kan stjäla din post.
  • Skriv inte in dina personuppgifter på hemsidor du inte känner till.
  • Spärra ditt personnummer för adressändring hos Skatteverket.
  • Skaffa ID-assistans för hjälp vid en ID-kapning.
Vi hjälper dig

Med ID-assistans hos uSecurity får du den hjälp och det stöd du behöver när du råkar ut för en ID-kapning. Vi bistår med polisanmälan, spärr hos de svenska kreditinstituten och bestridande av felaktiga fakturor vid ID-kapning. Om det krävs hjälper vi dig att komma i kontakt med jurister specialiserade på ID-bedrägerier för att få bort felaktiga beställningar i ditt namn – allt för att du ska slippa lägga ner veckor av arbete på det.

Tilläggstjänster

Till din ID-assistans kan du teckna tilläggstjänsterna Trygg och Komplett. Detta valet gör du efter att du valt ID-assistans.

  • Trygg – inkluderar juridisk hjälp och rådgivning från specialiserad jurist vid misstanke om ID-kapning.
  • Komplett – inkluderar juridisk tjänst hos eJuristen. Här ingår b.la. rådgivning, hjälp vid brott, stöd vid brott och även bestridande av bluffakturor som inte har med ID-kapning att göra. Rekommenderas om du har enskild firma då företaget automatiskt ingår i tjänsten.
Länkar
Back To Top