skip to Main Content
031-376 01 50 info@usec.se

Kommentar till dagens beslut från KO

Konsumentverket har under dagen valt att lämna in en anmälan mot uSecurity med systerbolag till Patent och marknadsdomstolen. uSecurity vill därför ge följande kommentar och klargörande till myndighetens beslut.

Inledningsvis beklagar vi djupt att det finns fall som inte lösts internt och som resulterat i anmälning hos Konsumentverket. Vår målsättning är att alla som väljer våra tjänster och/eller produkter ska vara nöjda med dem och känna att de tillför mervärde. Samtidigt vill vi klargöra följande för att undvika oro hos våra 35 tusen användare:

  • De punkter som Konsumentverket tar upp i sin anmälan rör 97 unika kunder hos uSecurity och dess systerbolag under ca 2 år. Flertalet av dessa har uSecurity redan varit i kontakt med och i många fall kompenserat.
  • Många av anmälningarna är tyvärr av den karaktären att kunden har gått direkt till Konsumentverket med en anmälan istället för att kontakta oss för att lösa ärendet. uSecurity får inte per automatik reda på vem som anmäler oss och när, varför det blir väldigt svårt att lösa ett ärende där man inte hör av sig till oss.
  • Om man är missnöjd med vår hantering av ett ärende efter att ha tagit kontakt med oss kan man vända sig till ARN, vars beslut vi rättar oss efter.
  • Vi uppmanar kunder som har frågor eller funderingar kring våra tjänster att kontakta oss på 031-376 01 50 eller info@usec.se.

Varje missnöjd kund är ett misslyckande och det är aldrig vår avsikt att göra någon missnöjd. uSecurity tar varje anmälan på allvar och kommer nu att börja upprätta en förteckning där vi månadsvis begär ut anmälningar som rör oss hos Konsumentverket för att sedan ta kontakt med dem som lämnat sina kontaktuppgifter och försöka hitta en lösning.

Vi vet samtidigt att de flesta av våra 35 tusen användare sätter värde på de tjänster och produkter som vi och våra systerbolag tillhandahåller och vi jobbar ständigt med att förbättra både tjänsterna, produkterna och kundupplevelsen som vi skapar.

Magnus Björkman, VD

magnus@usec.se

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top