skip to Main Content
031-376 01 50 info@usec.se

Kort om domen mellan uSecurity och KO

Fredagen den 16/12 kom en dom mot uSecurity gällande bl.a. överträdelser mot marknadsföringslagen. Domen gav KO rätt på alla punkter förutom en.

Det är givetvis tråkigt att de 91 personerna som domen avhandlar och som anmälde oss under 2020 och 2021 var så missnöjda med vår hantering av sina ärenden att de anmälde förfarandet. Det är också tråkigt att ingen av de som anmält oss kunnat vittna i domstolen och stå bakom det som står i anmälan framför rätten. Att bli dömd enbart på anmälningar istället för riktiga förhör eller bevis är ett bakslag mot rättssamhället och strider mot omedelbarhetsprincipen som ska ligga till grund för ett domslut.

Samtidigt måste vi se kritiskt på oss själva och vi kommer givetvis att ta till oss det som föranledde domen. Det mesta som avhandlats rör enskilda ärenden där uSecurity redan långt innan domen kom klarat upp varje enskilt ärende med den som varit missnöjd. Det är aldrig och har aldrig varit vår avsikt att på något sätt vilseleda eller lura någon att bli vår kund, det är sällan ett sådant förfarande håller i längden.

Skrämmande utveckling

Det måste belysas att KO innan domen gett felaktiga uppgifter till allmänheten om antalet anmälningar mot uSecurity eller någon av våra systerbolag. Att påstå att 600 anmälningar inkommit när det i själva verket är 91 torde vara ett om inte vilseledande så i alla fall missvisande förfarande för att skapa sensation och rubriker. uSecurity har sedan tidigare ställt sig kritiska till hur en anmälan kan göras hos Konsumentverket, att någon kan anmäla helt anonymt och utan att någon kontroll görs på om den som anmäler verkligen talar sanning. Det är skrämmande att dessa okontrollerade anmälningar sedan kan ligga till grund för en dom.

Domen är ännu inte slutgiltig och kan komma att överklagas av uSecurity eller av KO.

Sammanfattning

uSecurity kommer att ta lärdom av det som hänt för att bli ännu bättre och för att kunna leverera ännu bättre tjänster och produkter inom vardagssäkerhet till ditt dig eller företaget. Vi hoppas att du är med på resan för den har bara börjat!

Magnus Björkman, VD
magnus@usec.se

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top